Leidt godsdienst tot onverdraagzaamheid?

Dirk Hutsebaut & Bart Duriez

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 11 september 2001 verschenen er in alle kranten opiniestukken waar nogal eens heel algemene en naar onze mening heel ongenuanceerde uitspraken werden gedaan over godsdienst. Godsdienst zou bijna per definitie leiden tot fanatisme, onverdraagzaamheid en intolerantie. We konden ons niet van de indruk ontdoen dat de schrijvers van deze stukken de gelegenheid aangrepen om hun eigen ongeloofshouding te rechtvaardigen vanuit deze situatie. Maar hoewel wat er gebeurd is enkel en alleen maar afschuw kan opwekken, wilden we hier met dit artikel toch enkele kanttekeningen bij maken.

Hutsebaut, D., & Duriez B. (2001). Leidt godsdienst tot onverdraagzaamheid? Tertio, 2, 12.

Type:
Year: