De ontwikkeling van het moreel denken: De ideologische bias in de theorie van L. Kohlberg

Bart Duriez

In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van Kohlbergs theorie inzake de ontwikkeling van het moreel redeneren. Vervolgens wordt stilgestaan bij de belangrijkste kritieken op die theorie van Kohlberg. De aard van deze kritieken gaan van suggesties voor revisies over de gedeeltelijke van Kohlbergs theorie tot een volledige afwijzing ervan. Tot slot wordt ingegaan op onderzoekstechnieken die aansluiten bij Kohlbergs theorie. Meerbepaald wordt ingegaan op de interviewmethode die Kohlberg zelf hanteerde en op de Defining Issues Test van Rest.

Duriez, B. (1998). De ontwikkeling van het moreel denken: De ideologische bias in de theorie van L. Kohlberg. Inclusief de verkorte versie van de Defining Issues Test van J. Rest. KULeuven: Intern rapport.

Keywords:
Year: