Voorstelling en validering van de Morele Oordeel Test (MOT), de Nederlandstalige versie van de Moral Judgment Test (MJT)

Bart Duriez & Pieter-Jan Demarez

In dit artikel wordt de Morele Oordeel Test (MOT) voorgesteld. Deze test is een vertaling naar het Nederlands van de door Lind (1976, 1978) ontwikkelde Moralisches-Urteil-Test (MUT), beter bekend als  de Moral Judgment Test (MJT) (zie o.a. Lind, 1998). De resultaten van de validatiestudie die we uitvoerden, waarvoor we ons baseerden op de validatieprocedure en -criteria zoals beschreven in Lind (1998), wijzen uit dat de MOT voor een volwaardige vertaling van de MUT / MJT kan doorgaan.

Duriez, B., & Demarez, P. (2000). Voorstelling en validering van de Morele Oordeel Test (MOT), de Nederlandstalige versie van de Moral Judgment Test (MJT). KULeuven: Internal report.

Keywords:
Year: