Revolutionary then

2017

Toen ik onlangs voorbij de winkel van The North Face liep, viel mijn oog op de slogan waarmee ze één van hun producten aanprijzen (Revolutionary then, iconic now). Om de absurditeit van die slogan in de verf zetten, maakte ik een affiche met producten die met dezelfde slogan gepromoot zouden kunnen worden maar waar geen kat nog in geïnteresseerd zou zijn. Die affiche hing ik vervolgens aan hun raam. Een puberale aanklacht tegen het feit dat alles tegenwoordig op de meest belachelijke wijze gecommercialiseerd wordt. Het echte “revolutionaire” ontsnapt daar evenmin aan. Daarom staat ook Che Guevara tussen de producten. Ook dergelijke figuren worden uiteindelijk tot een product herleid, gecommercialiseerd, en op die manier onschadelijk gemaakt. Maar dit werk is zeker en vast niet enkel een aanklacht. Het is tevens een warme oproep tot meer spontaneïteit en absurditeit.