Docentenbevraging: Een evaluatie van beginassessments

Bart Duriez, Marlou Kummu, Els Sebreghts & Dieter Smis

In verschillende opleidingen leeft de vraag of de zinvol zijn. Dit jaar startte dan ook een onderzoek naar de effectiviteit van beginassessments. Omdat het er niet enkel op aan kwam om een “ja/nee” antwoord te verschaffen op de vraag of beginassessments effectief zijn maar ook om het gebruik ervan te optimaliseren, werd besloten om complementair hieraan een bevraging te organiseren onder docenten die op de één of andere manier betrokken zijn bij de beginassessments. Bedoeling van deze bevraging was zicht krijgen op (1) de functie die beginassessments vervullen, (2) de gepercipieerde geschiktheid ervan voor dat doel en (3) het soort feedback dat wordt geven.

Duriez, B., Kummu, M., Sebreghts, E., & Smis, D. (2015). Docentenbevraging: Een evaluatie van beginassessments. Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool: Intern Rapport.

Keywords:
Year: