Etnisch-culturele diversiteit, Deel 1: Theoretische en onderzoeksmatige inzichten.

Bart Duriez

In het eerste deel van dit rapport bekijken we de factoren en processen waarvan bekend is dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de prestatiekloof tussen studenten met en zonder (recente, niet-West-Europese) migratieachtergrond in detail. Deze factoren en processen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: (a) de effecten van economisch, cultureel en sociaal kapitaal, (b) de effecten van vooroordeel en discriminatie op institutioneel en individueel niveau, en (c) de effecten van de reacties van leden van groepen met een lage status op vooroordeel en discriminatie. We gaan uitvoerig in op elk van deze  factoren. Vervolgens gaan we in op wat intergroepsinteracties zo uitdagend maakt en lijsten we een  reeks interventies op die intergroepsrelaties kunnen verbeteren. Hoewel de interventies die in deze sectie worden gepresenteerd niet noodzakelijk specifiek ontworpen zijn voor een onderwijscontext, zullen we aandacht besteden aan hoe deze in een onderwijscontext kunnen worden ingezet en hoe ze gebruikt kunnen worden om de prestatiekloof te verkleinen. Om de acties die ondernomen worden om de prestatiekloof te verkleinen te kunnen coördineren en op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat een onderwijsinstelling een doordachte en coherente visie op diversiteit ontwikkelt. Daarom eindigen we met een overzicht van de belangrijkste onderwijskundige perspectieven op diversiteit en gaan we in op hun voor- en nadelen. We bespreken deze perspectieven deels in oppositie tot elkaar, maar dit betekent niet dat ze mutueel exclusief zijn. Er is een grote overlap tussen deze verschillende perspectieven, en het is perfect mogelijk om elementen uit verschillende perspectieven te combineren. Meer zelfs: het wordt aanbevolen om de meest werkzame elementen uit deze verschillende perspectieven met elkaar te combineren om zo tot een coherent, efficiënt en effectief diversiteitsbeleid te komen.

Duriez, B. (2021). Etnisch-culturele diversiteit, Deel 1: Theoretische en onderzoeksmatige inzichten. Karel De Grote Hogeschool, Antwerpen: Intern Rapport.

Keywords:
Year: