Etnocentrisme en post-kritisch geloof: Een nieuwe benadering van een oud probleem

Bart Duriez

Dit rapport vormt de neerslag van een allereerste onderzoek in het kader van mijn doctoraat. Een korte samenvatting van dat rapport heb ik toen blijkbaar niet geschreven. Het bevat in elk geval de neerslag van een vragenlijst onderzoek naar de verbanden tussen vormen van omgaan met religie, enkele processen omtrent sociale identiteit (toegepast op religie, en ethnocentrisme en aanverwant concepten (autoritarisme, conservatisme, nationalisme, en verschillende vormen van racisme).

Duriez, B. (1998). Etnocentrisme en post-kritisch geloof: Een nieuwe benadering van een oud probleem. KULeuven: Intern rapport.

Year: