Evaluatie van soft skills: Hoe pakken we dit best aan?

Bart Duriez, Geert Speltincx, Marieke Danneels, Steven Gibens, Sarah Gondry, Koen Heylen, Julie Kaizen, Veerle Van Gestel, & Tom Venstermans

In vijf opleidingen werd geprobeerd soft skills (beter) aan te leren en te evalueren. Deze opleidingen dienden zich volgende vragen te stellen: (1) welke soft skills zijn belangrijk, (2) hoe kunnen ze operationeel gedefinieerd worden, (3) hoe kun je hun belang duidelijk maken aan studenten en (4) hoe kun je ze aanleren en/of evalueren. Op basis van het antwoord op deze vragen werd telkens een onderwijskundige interventie uitgewerkt. In Studie 1 (binnen de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs) werd gewerkt rond Samenwerken en Zelfmanagement, in Studie 2 (binnen Accountancy en Fiscaliteit) rond Communicatie en Zelfmanagement, in Studie 3 (binnen Sociaal Juridische Dienstverlening) rond Communicatie, Onderzoekende houding en Ethisch denken, in Studie 4 (binnen Multimedia en Communicatietechnologie) rond Communicatie, Samenwerken en Zelfmanagement en in Studie 5 (binnen Orthopedagogie) rond Zelfzorg. In alle studies die inzetten op het aanleren van soft skills kon worden aangetoond dat het nieuwe of vernieuwde leertraject een gunstig effect had op de competentiegroei van studenten, dat de nieuw ontwikkelde evaluaties goed onthaald werden door studenten en dat de vernieuwde evaluaties beter onthaald werden dan die uit het verleden. Studie 1 suggereert dat, wanneer je enkel inzet op de evaluatie, je wel een breder draagvlak kunt creƫren voor de evaluatie, maar dat je zo het leerproces geen boost geeft. Wil je het leerproces stimuleren, dan dien je daar actief op in te zetten. In de discussie wordt ingegaan op de beperkingen van elke studie en op hoe het komt dat sommige interventies meer effect hadden dan andere.

Duriez, B., Speltincx, G., Danneels, M., Gibens, S., Gondry, S., Heylen, K., Kaizen, J., Van Gestel, V., & Venstermans, T. (2020). Evaluatie van soft skills: Hoe pakken we dit best aan? Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool: Intern Rapport.

Keywords:
Year: