Is het sop de kool waard? Een onderzoek naar de effectiviteit van beginassessments

Bart Duriez, Geert Speltincx

Werken met beginassessments was een tijdlang courant binnen KdG, ook voor taalvaardigheid, maar gaandeweg ging men zich afvragen of beginassessments wel zinvol waren. Kiezen studenten die feedback krijgen over hun startcompetenties er effectief voor om een aangepast leertraject te volgen? En verhoogt dit hun slaagkansen? Om deze vragen te beantwoorden, gingen we op zoek naar een beginassessment taalvaardigheid dat bij een grote groep studenten kon worden afgenomen. Zo kwamen we uit bij Business English 1 binnen de opleiding Bedrijfsmanagement. Er werd afgesproken dat het beginassessment bij sommige studenten wel en bij andere niet zou worden afgenomen. Op deze manier wilden we nagaan of het invoeren van dit beginassessment zou leiden tot betere eindresultaten. Deelname aan het beginassessment verhoogde het eindresultaat niet, en, al zorgde het voor een verhoogd gebruik van buitenschoolse leertrajecten (= inspanningen die niet direct aan het opleidingsonderdeel gekoppeld waren), het zorgde grosso modo niet voor een verhoogd gebruik van schoolse leertrajecten (= oefeningen die vanuit het opleidingsonderdeel werden aangereikt). Studenten die het beginassessment meededen en de boodschap kregen dat ze een onvoldoende hoog aanvangsniveau hadden, maakten wel significant meer gebruik van de schoolse leertrajecten dan studenten die positieve feedback kregen of geen feedback kregen, maar dit verschil was klein. Bijkomende analyses toonden ook dat geen van beide leertrajecten bijdroeg aan het eindresultaat, wat hun geschiktheid in vraag stelt. In de discussie proberen we eerst de vraag te beantwoorden waarom het beginassessment geen effect had. Vervolgens proberen we ook de vraag te beantwoorden of beginassessments niet alsnog zinvol ingezet kunnen worden.

Duriez, B., & Speltincx, G. (2019). Is het sop de kool waard? Een onderzoek naar de effectiviteit van beginassessments. In Taalbeleid en taalondersteuning: Wat werkt? Inspiratie en praktijkvoorbeelden uit het Hoger Onderwijs (pp. 255-266). Tielt: Lannoo.

Keywords:
Year: